Al te vaak wordt het debat over ecologie herleid tot de CO2 uitstoot van wagens of het aantal zonnepanelen dat men op zijn dak heeft liggen. Dat is natuurlijk een goed begin, maar het toont vaak aan dat men niet goed weet hoe men echt ecologisch moet werken. Bij Wonitrol hebben we de laatste jaren stevig geïnvesteerd om onze ecologische voetafdruk zeer gevoelig te doen dalen volgens een welbepaalde logica van vermijding, reductie en als het echt niet anders kan: gebruik van hernieuwbare grondstoffen.